Spectacle concert De Hawaï a Tahiti le 3 novembre 2017